España Tarragona  Publicado: Hace 52 días

Compartir inmueble:

Finca con viñedo y masia rural

650.000 €

Tarragona 133 hectáreas 4.887/ha  

Identificador finca:11015

Descripción

     Finca agrícola amb vinyes, bosc, masia i magatzem ubicada en una zona alta al nord del Penedès. La masia de dues plantes que disposa la finca, fou construïda segurament al segle XVIII, i posteriorment si han anat construint ampliacions per usos d’habitatge i agrícoles, totes elles necessiten una rehabilitació estructural i de interiors. A la part de la façana principal de la masia hi ha una era amb un magatzem de nova construcció de dues plantes, que s’utilitza per guardar la maquinaria agrícola. Donada la seva antiguitat, la masia està catalogada per l’Ajuntament i permet els uso de futur com a residencia privada, allotjament rural,  educació en el lleure, artesanal, artístic o de restauració, equipaments o serveis comunitaris i hoteler. Els serveis de subministrament només te el d’electricitat, l’aigua és de pou propi i te sanejament propi.
 
     Finca agrícola con viñedos, bosque, masía y almacén ubicada en una zona alta en el norte del Penedès. La masía de dos plantas de que dispone la finca, fue construida seguramente en el siglo XVIII, y posteriormente se han ido construyendo ampliaciones para usos de vivienda y agrícolas, todas ellas necesitan una rehabilitación estructural y de interiores. En la parte principal de la masía hay una era con un almacén de nueva construcción de dos plantas, que se utiliza para guardar la maquinaria agrícola. Dada su antigüedad, la masía está catalogada por el Ayuntamiento y permite el uso de futuro como residencia privada, alojamiento rural, educación en el ocio, artesanal, artístico o de restauración, equipamientos o servicios comunitarios y hotelero. Los servicios de suministro sólo tienen el de electricidad, el agua es de pozo propio y tiene saneamiento propio.
 
    Agricultural property with vineyards, forest, farmhouse and warehouse located in a high area in the north of the Penedès. The two-storey farmhouse on the property was probably built in the 18th century, and subsequently extensions have been built for residential and agricultural uses, all of which need structural and interior rehabilitation. On the part of the main facade of the farmhouse there is an era with a newly built two-storey warehouse, which is used to store agricultural machinery. Given its antiquity, the farmhouse is cataloged by the City Council and allows future use as a private residence, rural accommodation, education in leisure, crafts, art or catering, facilities or community services and hotels. The only supply services are electricity, water is from its own well and it has its own sanitation.

Características

Tipo de Finca Agrícola secano

Tipo de Operacion Compra

País / Provincia España - Tarragona

Superficie 483 m²

Contactar Propietario

Anunciante - Particular

anunciante

Domènec Ventura

630027415 Consultar

Propiedades similares que te pueden gustar